Hylobates

Gibbons (Hylobatidae) Hylobates Hylobates agilis (Oenka) Hylobates albibarbis Hylobates klossii (Dwergsiamang) Hylobates lar (Withandgibbon) Hylobates moloch (Zilvergibbon of Javaanse gibbon) Hylobates muelleri (Borneogibbon of Müllers gibbon) Hylobates pileatus (Zwartkoplar)

Read More