Jura, Van 145 tot 199 miljoen jaar geleden

Aardwetenschappen > Geologie >  Tijdperken > Jura Van 145 tot 199 miljoen jaar geleden De dieren gaan de lucht in: vliegende sauriërs. Ook de oudste vogelfossielen komen uit deze periode. Dinosaurussen worden groter, in de zee en op land. Ammoniet Perishinctec M. Jura, 145 miljoen jaar geleden Vindplaats: Poitiers, frankrijk

Read More