vliegenzwam

Biologie

Biologie is een natuurwetenschap, het houdt zich bezig met de studie van de levende wezens. Bios = leven Logos = leer of wetenschap Biologie is dus de leer van het leven Wat bestudeert de Biologie? In de biologie bestuderen we levende wezens. Een ander woord voor levend wezen is organisme. Organisme = Levend wezen De…

Read More

Fysiologie

Biologie > Fysiologie Fysiologie is de leer der verrichtingen, hierbij bestudeert men de bewegingen der levende wezens en de functies van verschillende onderdelen die hierbij betrokken zijn. Phusis = natuur Logos = wetenschap In de fysiologie word een onderscheid gemaakt tussen Macro- en Microfysiologie. Macrofysiologie Microfysiologie

Read More