Logos

Biologie > Fysiologie Fysiologie is de leer der verrichtingen, hierbij bestudeert men de bewegingen der levende wezens en de functies van verschillende onderdelen die hierbij betrokken zijn. Phusis = natuur […]

vliegenzwam

De wetenschappelijke studie van het leven. Biologie is een natuurwetenschap, het houdt zich bezig met de studie van de levende wezens. Bios = leven Logos = leer of wetenschap Biologie […]