Dampdruk en hectopascal

Het weer meten > Hectopascal Dampdruk Dampdruk wordt door waterdampmoleculen uitgeoefend op de omliggende lucht. We drukken die kracht uit in Pascal (Pa). Over het algemeen is de druk van de lucht (atmosfeer) hoger dan de druk die het watermolecuul uitoefent. De lucht kan dus veel vocht bevatten, totdat de luchtdruk en dampruk het zelfde…

Read More

De relatieve luchtvochtigheid

Het weer meten > Relatieve luchtvochtigheid De relatieve luchtvochtigheid drukken we uit in procenten. De lucht op aarde bestaat gemiddeld ongeveer uit 0.25% water. Deze is echter verdeeld over gebieden met een hogere luchtvochtigheid en gebieden met lagere luchtvochtigheid. Zie ook dampdruk De verhouding tussen waterdampspanningen en verzadigingsdampspanning  kunnen we uitrukken in procenten: de relatieve…

Read More

herbarium

Planten > Herbarium Ga naar het Online Herbarium Wat is een herbarium? Een herbarium is de naam voor een verzameling van gedroogde planten. Deze planten zijn op zijn minst voorzien van Nederlandse naam, Latijnse naam, vindplaats en datum. Vaak aangevuld met extra informatie die de samensteller graag wil behouden. Hoe verzamel je planten voor het…

Read More

Het weer meten en weten

Het meten van weersverschijnselen is nodig om bijvoorbeeld het weer te voospellen en een weerbericht te maken. Meetgegevens zijn ook belangrijk om te bepalen welk klimaat er ergens heerst en om te verklaren waarom het klimaat verandert. Meten is weten Om het weer te onderzoeken zijn afspraken gemaakt over de aanduiding van luchtdruk, snelheid, temperatuur…

Read More

Natuurlijke en onnatuurlijke wolken

Ga naar de wolkentabel Wolken op aarde bestaan er in vele vormen en maten. Wij maken hier onderscheid tussen natuurlijke en onnatuurlijke wolken. Onnatuurlijke wolken Hieronder vallen o.a. wolken die bijvoorbeeld ontstaan door verbranding (rookwolken), door verdamping van stoffen (chemische wolken of gassen) en de uitstoot door industrieën. Bekijk een aantal onnatuurlijke wolken Natuurlijke wolken…

Read More