Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

milieuvervuiling

Watervervuiling

Wat is watervervuiling? Als aan het water andere stoffen toegevoegd worden dan er van nature voorkomen of als de concentraties van stoffen in enorme aantallen toenemen spreekt men van watervervuiling. Soms wordt dit door een verandering in de natuurlijke omgeving veroorzaakt, maar veel vaker is de mens verantwoordelijk voor watervervuiling. Verdeeld over klassen Ziekteverwekkende stoffen:… read more »

Luchtvervuiling

Wat is luchtvervuiling? Stoffen die van nature niet in de lucht voorkomen maar er door omstandigheden in grote hoeveelheden wel ineens in voorkomen. Dit kan door de mens veroorzaakt zijn, maar ook door de natuur… Luchtvervuiling door de mens: Uitstoot door  fabrieken Uitstoot door transportmiddelen zoals auto’s en vliegtuigen Oplosmiddelen uit bijv. verf CFK’s Rook/gassen… read more »

Bodemvervuiling

Wat is bodemvervuiling? Stoffen of materialen die van nature niet in de bodem voorkomen, maar er door toedoen van de mens in terecht zijn gekomen en die leiden tot schade aan het ecosysteem zorgen voor bodemvervuiling. Voorbeelden van bodemvervuiling: Oude vuilstortplaatsen bevatten vaak vele giften en zelfs radioactieve stoffen. Bij benzinestations zijn ondergrondse olie opslagtankers… read more »

Milieuvervuiling

Wat is milieuvervuiling? Milieu vervuiling is vervuiling van de wereld (het milieu) door activiteiten van de mens. Welke types milieuvervuiling zijn er? Bodemvervuiling Luchtvervuiling Watervervuiling Lichtvervuiling Wat kun je er zelf aandoen? Leef bewust… Dan ben je al een heel eind op weg. En natuurlijk kent iederen de slogan “een beter milieu begint bij jezelf”…

Sidebar