Toxicologie

Wat is toxicologie? Toxicologie is het bestuderen van de werking van giftige stoffen op biologische systemen. Paracelsus Paracelsus vermelde in zijn tijd al dat als de dosis maar hoog genoeg is de stof giftig is. Met andere woorden: Alles is Giftig Giftige Werking We maken onderscheid in giftige stoffen naar het deel van het lichaam…

Read More