Natuurcompensatie

< Terug naar De milieueffectrapportage (MER) Bij een m.e.r. wordt een plan getoetst aan de natuur en milieuwetgevingen. Dit zijn: Wet milieubeheer Vogelrichtlijn en habitatregeling Natuurcompensatie-wet Flora en faunawet Kaderrichtlijn […]

Natuurcompensatie

Compenseren wat kapot gemaakt wordt. Een van de plaatsen in Venlo waar natuurcompensatie heeft plaatsgevonden is bij de A73, voor Californie. Dit gebeurt op twee manieren: mitigatie:ter plaatse negatieve effecten […]

Onderstaande artikelen schreven wij afgelopen jaren omdat wij ons erg zorgen maken over de natuur in het st. Janssleutelbos en het mierbeekdal. Hier kun je lezen waarom wij ons zorgen […]