Neurotoxinen

Wat is toxicologie? Toxicologie is het bestuderen van de werking van giftige stoffen op biologische systemen. Paracelsus Paracelsus vermelde in zijn tijd al dat als de dosis maar hoog genoeg […]