Petersen

Het weer meten >  Petersen De Schaal van Petersen Petersen breidde de schaal van Beaufort uit met beschrijvingen van de vorm van golven. (Beschrijving III) Hieronder staan de schaal van […]

Het meten van weersverschijnselen is nodig om bijvoorbeeld het weer te voospellen en een weerbericht te maken. Meetgegevens zijn ook belangrijk om te bepalen welk klimaat er ergens heerst en […]