De milieueffectrapportage (MER)

Een milieueffectrapportage wordt opgesteld als een plan of project (grote) gevolgen kan hebben voor natuur en milieu. De procedure geeft natuur en milieu een gelijkwaardige stem tijdens de besluitvorming rond deze plannen en projecten. De mogelijke gevolgen  worden beschreven in een boekwerk dat we MER noemen. Een milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van de gelijknamige procedure,…

Read More