recycling

Afval is een stof of product dat niet meer nodig is en wordt weggegooid. Het is een ruim begrip, want wat voor de een afval is, is voor de ander […]