Belangrijke wateren in Nederland

Water Dollard Noordzee Haringvliet Nederrijn Westerschelde Veluwemeer Waddenzee Nieuwe waterweg Waal IJsselmeer Maas IJssel Noordzeekanaal oosterschelde Rijn Lek Nederlandse topografie

Read More

De belangrijkste wateren in Nederland

Ken je al het Water ? Doe dan de opdrachten om te oefen en om je zelf te testen. 1 Eems en Dollard 2 Noordzee 3 Hollands Diep 4 Nederrijn 5 Westerschelde 6 Veluwemeer 7 Waddenzee 8 Nieuwe Waterweg 9 Merwede 10 IJsselmeer 11 Maas 12 IJssel 13 Noordezeekanaal 14 Oosterschelde 15 Rijn 16 Lek

Read More

De Nederlandse Waterschappen

Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd is net als een provincie of gemeente een overheidsorgaan. Maar in plaats van zich met mensen en economie te bemoeien, zorgen ze voor de waterhuishouding. De grens van een waterschap wordt dan ook niet alleen bepaald door provinciegrenzen, maar vooral door dijken en rivieren. (Zie kaartje). De waterschappen zorgen…

Read More

De rivieren van Europa

Hieronder vind je een aantal belangrijke rivieren in Europa. Onder de kaart staat een lijst met informatie per rivier. Maas Rijn Ems Weser Oder Elbe Donau Dnieper Po

Read More

GEOlution’s hurricane center

Orkanen hebben een grote invloed op het dagelijkse leven van veel mensen over de hele wereld. Ze ontstaan boven de oceanen en worden krachtiger door het warme zeewater. Tijdens het orkaanseizoen openen we het lifeblog orkanen. Niet overal noemt men ze het zelfde. Meer over orkanen en orkaan-namen vind je op deze achterliggende pagina’s. Deze…

Read More

Informatie over hoogwater en overstroming

Bekijk actuele waterstanden verschillende rivieren in Europa en het Hoogwaterdraaiboek [Overstromingen] [Hoogwaterberichten] Stuwen De Stuwen in de Maas kunnen worden geopend en worden gesloten. Bij hogere waterstanden worden de stuwen in de Maas geopend om het water sneller af te voeren. Dit wordt bepaald aan de hand van de waterstand in Borgharen. Per stuw verschilt…

Read More

Overstromingsgevaar in Europa

Terug naar Europa Langs rivieren en aan de kust hebben de inwoners van Europa de grootste kans getroffen te worden door overstromingen. Op deze kaart staan de kustregio’s van roze tot rood aangegeven. De rode gebieden zijn het vaakst getroffen door een overstroming door stormvloed. De blauwe gebieden zijn vaker overstroomd geweest doordat rivieren buiten…

Read More

Waterstanden Australië

terug naar waterstanden > Waterstanden Australië Western Australia

Read More

waterstanden Voor de Nederlandse rivieren en kust

Terug naar actueel weer Op deze pagina vind je een overzicht van stroomgebieden van rivieren en de Noordzee. Bij de Maas, de Rijn en de Noordzee vind je een kaart waarom een aantal meetpunten zijn aangegeven. Voor elk punt kunnen de waterstanden worden bekeken. De pagina’s beperken zich niet tot de waterstanden in ons land.…

Read More