Ruimtelijke ordening

Duurzaam bouwen aan de randen Inleiding Nederland anno 2035 Nederlandse stedenbouwkundigen staan voor een grote uitdaging. Tot 2035 zal de bevolking van ons land blijven groeien. Het CBS verwacht dat […]

Steden nemen steeds meer ruimte in beslag. De groeiende bevolking van ons land zoekt een plekje binnen steeds minder beschikbare ruimte. Omdat ruimte schaars is en we er duurzaam gebruik […]

Over human-solutions en nature-solutions. We noemen het: GEO-lutions Ruimtelijke Innovatie,De visie Inleiding Eind 2000 is GEOlution gestart met het IRP, ons IJzeren Rijn Project. Het doel van dit project was […]

Eind 2000 is GEOlution gestart met het IRP, ons IJzeren Rijn Project. Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds moest er een nieuwe visie op de IJzeren Rijn problematiek […]

Welkom op de milieupagina’s van GEOlution. In dit onderdeel van onze website zul je informatie vinden over diverse milieuthema’s. We willen er een positief signaal mee afgeven. Het onderdeel is […]