skellet

Botten Het menselijk skelet is opgebouwd uit zeer veel botten en botjes die elk een eigen naam hebben. Niet iedereen heeft evenveel botjes, maar gemiddeld komen we op 206 beenderen. […]