Afzettingsgesteenten

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Afzettingsgesteenten Afzettingsgesteenten ontstaan uit mineralen en organische materialen die onder invloed van bijvoorbeeld wind en water ergens zijn afgezet (achtergebleven). Daarom noemen we ze ook wel eens afzettingsgesteenten. Er bestaan verschillende soorten: Siliciklastisch gesteente: Dit gesteente bestaan uit sediment dat door wind of water is afgezet Carbonaatgesteente: Bij carbonaat…

Read More

Metamorfe gesteenten

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Metamorfe gesteenten Metamorfe gesteenten bestaan uit kristallen. Oorspronkelijk was dit gesteente vloeibaar, dat niet stolde maar kristalliseerde. Vaak gebeurt dit onder hoge druk en temperatuur, meestal diep onder de grond.

Read More

Soorten natuurlijke stenen

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen Natuurlijk gesteente ontstaat op een natuurlijke wijze. Er bestaan duizenden soorten en ze zijn vaak door een miljoenen jaren lang geologisch proces gevormd. Andere geologische processen zorgen er vervolgens voor dat deze stenen worden verplaatst.Elke steensoort heeft zijn eigen specifieke chemische samenstelling. Aan de hand van die samenstelling kan bepaald…

Read More

Stollingsgesteenten

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Stollingsgesteenten Stollingsgesteenten zijn  ontstaan door het stollen van magma of lava. Dieptegesteente Magma is gesmolten gesteente onder de aardmantel. Normaal krijgt het hier niet de kans om te stollen, maar waar continenten elkaar raken kan het wel voorkomen. We noemen dit ook wel magmatisch gesteente. Uitvloeiingsgesteente Magma dat het…

Read More