stenen

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Metamorfe gesteenten Metamorfe gesteenten bestaan uit kristallen. Oorspronkelijk was dit gesteente vloeibaar, dat niet stolde maar kristalliseerde. Vaak gebeurt dit onder hoge druk en […]

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Afzettingsgesteenten Afzettingsgesteenten ontstaan uit mineralen en organische materialen die onder invloed van bijvoorbeeld wind en water ergens zijn afgezet (achtergebleven). Daarom noemen we ze […]

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Stollingsgesteenten Stollingsgesteenten zijn  ontstaan door het stollen van magma of lava. Dieptegesteente Magma is gesmolten gesteente onder de aardmantel. Normaal krijgt het hier niet […]

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen Natuurlijk gesteente ontstaat op een natuurlijke wijze. Er bestaan duizenden soorten en ze zijn vaak door een miljoenen jaren lang geologisch proces gevormd. Andere geologische […]