suiker

fotosynthese

Al het leven op aarde is in meer of mindere mate afhankelijk van zuurstof (O2). Zuurstof wordt gevormd door fotosynthese. Fotosynthese kan alleen plaatsvinden bij planten en algen en er […]