Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

synecologie

Ecologie

Ecologie is een wetenschappelijk onderdeel van Biologie. Het is de studie van de wisselwerking van organismen met elkaar en de omgeving. Ecologen zijn de mensen die de ecologie bestuderen. De ecologie bestudeert de biotische en abiotische milieufactoren. Biotische milieufactoren is de wisselwerking tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen Abiotische milieufactoren is het niet-biologische milieu. Men… read more »

Sidebar