Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

verbodsbord

Verkeer

Verkeersregels Om het verkeer veilig te maken zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken of regels noemen we verkeersregels. Als iedereen zich aan die regels houdt, kunnen er geen ongelukken gebeuren. Het is dus best belangrijk dat je ze kent. Op GEOkids helpen we je hiermee op weg. Verkeersborden Een belangrijk onderdeel van de verkeersregels zijn… read more »

Verkeersborden: Geslotenverklaring

Verkeersborden C1 t/m C23 C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee C3. Eenrichtingsweg C4.Eenrichtingsweg C5. Inrijden toegestaan C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen C7. Gesloten voor vrachtauto’s… read more »

Verkeersborden: Overige geboden en verboden

Verkeersborden F1 t/m F10 F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen F2. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen F3. Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen F4. Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen F5. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer… read more »

Sidebar