Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Verkeersregels

Verkeersborden: Bebouwde kom

Verkeersborden H1 en H2 Bebouwde kom H1. Bebouwde kom H2. Einde bebouwde kom Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2012) Verkeersborden: Bebouwde kom. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/verkeer/verkeersborden-bebouwde-kom.htm

Verkeersborden: Verkeersregels

Verkeersborden G1 t/m G14 G1. Autosnelweg G2. Einde autosnelweg G3. Autoweg G4. Einde autoweg G5. Erf G6. Einde erf G7. Voetpad G8. Einde voetpad G9. Ruiterpad G10. Einde ruiterpad G11. Verplicht fietspad G12. Einde verplicht fietspad G12a. Fiets / bromfietspad G12b. Einde fiets/ bromfietspad G13. Onverplicht fietspad G14. Einde onverplicht fietspad Citeer dit artikel als:… read more »

Verkeer

Verkeersregels Om het verkeer veilig te maken zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken of regels noemen we verkeersregels. Als iedereen zich aan die regels houdt, kunnen er geen ongelukken gebeuren. Het is dus best belangrijk dat je ze kent. Op GEOkids helpen we je hiermee op weg. Verkeersborden Een belangrijk onderdeel van de verkeersregels zijn… read more »

Sidebar