virus

Virologie

Virologie is het bestuderen van virussen en hun eigenschappen. Iemand die virussen bestudeerd heet een viroloog. De Nederlander Martinus Willem Beijerinck wordt gezien als de grondlegger van de virologie. Virussen […]

Ranavirus Ranaziekte of kikkerziekte Rana is het Latijnse woord voor ‘kikker’ De naam ‘ranavirus’ verwijst naar het virus dat de ziekte veroorzaakt. Voorkomen: Ranavirussen zijn bijzonder omdat zij overdraagbaar zijn […]

NCoV (Novel Coronavirus)

Links: Wereld gezondheids organisatie WHO: Novel coronavirus infection Weblog ncovvirus CNN: Gevaarlijk virus bij mensen Voorkomen: Het op SARS lijkende NCoV  wordt ook wel de Saudi SARS genoemd. In september […]

Virussen > Hondsdolheid, rabiës,of lyssa genoemd. Voorkomen Ieder jaar worden ongeveer 10 miljoen mensen gebeten door dieren waardoor ze mogelijk besmet zijn geraakt. In bijna alle gevallen wordt een behandeling […]

Virussen

Kenmerken: Een virus heeft een grootte tussen de 60 en 300 nanometer, het chromosoom bestaat doorgaans uit recht DNA of RNA en het bevat enkele enzymen. De voortplanting bestaat uit […]