Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

water

Belangrijke wateren in Nederland

Water Dollard Noordzee Haringvliet Nederrijn Westerschelde Veluwemeer Waddenzee Nieuwe waterweg Waal IJsselmeer Maas IJssel Noordzeekanaal oosterschelde Rijn Lek Nederlandse topografie

De belangrijkste wateren in Nederland

Ken je al het Water ? Doe dan de opdrachten om te oefen en om je zelf te testen. 1 Eems en Dollard 2 Noordzee 3 Hollands Diep 4 Nederrijn 5 Westerschelde 6 Veluwemeer 7 Waddenzee 8 Nieuwe Waterweg 9 Merwede 10 IJsselmeer 11 Maas 12 IJssel 13 Noordezeekanaal 14 Oosterschelde 15 Rijn 16 Lek

waterstanden Voor de Nederlandse rivieren en kust

Terug naar actueel weer Op deze pagina vind je een overzicht van stroomgebieden van rivieren en de Noordzee. Bij de Maas, de Rijn en de Noordzee vind je een kaart waarom een aantal meetpunten zijn aangegeven. Voor elk punt kunnen de waterstanden worden bekeken. De pagina’s beperken zich niet tot de waterstanden in ons land…. read more »

112 natuuralarm: zwemmen

Hittegolf De schrik van iedere ouder Bij warm weer is de verleiding groot om verkoeling te zoeken in zee of in een rivier. Dit zijn echter levensgevaarlijke plekken. Er zijn een aantal grote en kleine gevaren, zelfs als je je in een klein badje bevindt. In de zomer van 2009 verdrinken verschillende mensen nadat zij… read more »

Natuurlijk tuinieren

Zie ook: Natuurlijke tuin, de eetbare tuin en tips De eetbare tuin Tips voor natuurlijk tuinieren Eetbate planten Natuurlijk tuinieren kan iedereen doen. Een plantenbak die aan je balkon hangt biedt ruimte genoeg. Ook een stadse tuin geeft je heel veel mogelijkheden. Natuurlijk tuinieren is anders dan het traditionele tuinieren. De meeste mensen zijn gewend… read more »

Natuur en milieuwetgeving

< Terug naar De milieueffectrapportage (MER) Bij een m.e.r. wordt een plan getoetst aan de natuur en milieuwetgevingen. Dit zijn: Wet milieubeheer Vogelrichtlijn en habitatregeling Natuurcompensatie-wet Flora en faunawet Kaderrichtlijn water Wet milieubeheer Wet van 13 juni 1979 over algemene onderwerpen bet betrekking tot milieuhygiëne. Wet milieubeheer Vogelrichtlijn en habitatregeling Europese regelgeving om unieke leefgebieden… read more »

De invloed van het weer op de elektriciteit productie

Energie > Elektriciteit productie Elektriciteit 25-07-06 | Bij de productie van elektriciteit zijn we, tenzij er weer kerncentrales bij komen, in steeds grotere mate afhankelijk van het weer. In veel opzichten heeft dit voordelen: goedkoop en duurzaam. Maar daar waar het weer ons voordelen biedt legt het ons ook beperkingen op. Een van de grootste beperkingen… read more »

Wat kun je met water doen?

Water, je kunt er van alles mee. Maar je moet het wel delen met miljarden andere mensen die er ook van alles mee doen. Helaas is water niet voor iedereen gemakkelijk te krijgen. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Wat kun je thuis allemaal met water doen? Hier onder zie een lijst van dingen… read more »

Waarom moeten we zuinig zijn met water?

Met water hebben we elke dag te maken. Water zit in de lucht, in de grond, in ons eten en drinken. Zelfs ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water namelijk 65%. De aarde is maar liefst voor 71% bedekt met water. Maar het grootste deel hiervan zit in de zee. En zout water… read more »

Water (H2O)

Water is een van de belangrijkste bouwstenen voor het leven op aarde. Water is een verbinding tussen twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Zo’n verbinding noemt men ook wel een chemische verbinding. Water kent drie vormen: Vast (ijs), vloeibaar en gas (waterdamp). Water in het milieu Omdat water overal in ons milieu voorkomt en voor van… read more »

fotosynthese

Biochemie > Fotosynthese Fotosynthese in planten: Groene planten zetten CO2 uit de lucht en H2O uit de bodem om in suikers (koolhydraten). Hierbij wordt gebruik gemaakt van (zon)licht als energiebron. Het proces wordt versneld oftewel gekatalyseerd door bladgroen of chlorofyl. Reactievergelijking: n CO2 + n H2O  → Cn(H2O)n + n O2 Voor de vorming van… read more »

De Nederlandse Waterschappen

Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd is net als een provincie of gemeente een overheidsorgaan. Maar in plaats van zich met mensen en economie te bemoeien, zorgen ze voor de waterhuishouding. De grens van een waterschap wordt dan ook niet alleen bepaald door provinciegrenzen, maar vooral door dijken en rivieren. (Zie kaartje). De waterschappen zorgen… read more »

Voedingsleer

Voedingsleer is de wetenschap die zich bezig houdt met de voedingswaarde van eten en de fysiologische, biologische en chemische processen die in de menselijke stofwisseling plaatsvinden wanneer het voedsel wordt opgegeten. Elementaire voedingsstoffen We maken onderscheid in de volgende elementaire voedingsstoffen:     Eiwitten     Koolhydraten     Vetten     Vitaminen     Mineralen     Water   Voedsel… read more »

Regenton

De regenton is zoals de naam al zegt een ton die je gebruikt om regenwater op te vangen. Meestal loopt er een verbinding vanuit de dakgoot naar de ton in de vorm van een PVC pijp. Al het regenwater wordt vervolgens opgevangen in de ton. Dit regenwater kun je dan weer gebruiken voor het water… read more »

Water voor egeltjes

Als het erg droog is buiten dan hebben de dieren het zwaar. Met name dieren die toch ergens aan hun drinken moeten komen. Zo kan het zijn dat je met extreme droogte ‘s avonds ineens een hoop egels ziet. Ze scharrelen dan naar voedsel, maar nog veel belangrijker naar water. Je kunt deze diertjes helpen… read more »

Sidebar