Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

werkwoorden vervoegen

Werkwoorden

Werkwoorden zijn woorden die een handeling, gebeurtenis of toestand uitdrukken. Werkwoorden vervoegen Werkwoorden vervoegen is iets wat je helaas ook moet leren, nu is dit niet zo moeilijk als je je maar aan een paar regeltjes houd. Nalezen Er zijn ontzettend veel werkwoorden, hier op de site kun je ze bijna allemaal nalezen met hun… read more »

Werkwoorden vervoegen

Werkwoorden worden vervoegd naar tijd, hieronder staan de tijden: * Onvoltooid tegenwoordige tijd (presens) * Voltooid tegenwoordige tijd (perfectum) * Onvoltooid verleden tijd (imperfectum) * Voltooid verleden tijd (plusquamperfectum) * Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (futurum simplex) * Voltooid tegenwoordige toekomende tijd (futurum exactum) * Onvoltooid verleden toekomende tijd (futurum praeteriti) * Voltooid verleden toekomende tijd… read more »

Onvoltooid tegenwoordige tijd (presens)

De onvoltooid tegenwoordige tijd is een vorm van de tegenwoordige tijd met behulp waarvan over het algemeen het volgende wordt uitgedrukt: * een handeling die op het moment van spreken bezig is * een toestand * een gebeurtenis die in de (zeer) nabije toekomst plaats zal vinden * een handeling die in het verleden is… read more »

Voltooid tegenwoordige tijd (perfectum)

De voltooid tegenwoordige tijd * geeft een tijdstip in het verleden aan * duidt op een handeling die geweest is * legt de nadruk op het resultaat van een handeling

Voltooid verleden tijd (plusquamperfectum)

De voltooid verleden tijd: * geeft een tijdstip in het verleden aan dat een ander feit in het verleden voorafgaat * geeft een handeling of gebeurtenis aan die op een tijdstip in het verleden al af was * benadrukt de voltooidheid van een handeling, vóór een ander feit in het verleden * benadrukt het resultaat… read more »

Sidebar