Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Zuiderzeelijn

De Zuiderzeelijn

Kabinet: geen Zuiderzeelijn, wel regionale investeringen Bron: Verkeer en waterstaat. | De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Daarmee verschaft het kabinet duidelijkheid: er komt geen Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen. Nut en noodzaak van alle alternatieven van een… read more »

Sidebar