zuurstofproductie

fotosynthese

Al het leven op aarde is in meer of mindere mate afhankelijk van zuurstof (O2). Zuurstof wordt gevormd door fotosynthese. Fotosynthese kan alleen plaatsvinden bij planten en algen en er […]

Biodiversiteit

Biodiversiteit is eigenlijk een lastig woord, het betekent zoveel als verscheidenheid in leven. Bio = leven Diversiteit = verscheidenheid, variatie of afwisseling Biodiversiteit is heel belangrijk want door de verscheidenheid […]