Wat is het gevolg als we de 9 planetaire grenzen overschrijden?

Wat is het gevolg als we de 9 planetaire grenzen overschrijden?

De stabiliteit van het leven op de aarde komt in gevaar zodra we tegen de 9 planetaire grenzen aanlopen. Sinds de laatste ijstijd is het leven op aarde lange tijd in balans geweest. Sinds de Industriële Revolutie legt de mens steeds meer druk op de aarde. De mens is de enige soort die een bedreiging vormt voor al het leven op deze planeet. Maar omdat dat lastig te begrijpen is spreekt men over de ‘veilige ruimte voor de mensheid’. Deze veilige ruimte voor de mensheid staat enorm onder druk en het gaat nog dagelijks de verkeerde kant op. Het is niet meer in balans en dit kan ervoor zorgen dat de mens uitsterft.

De 9 planetaire grenzen waar het over gaat zijn:

Maar… Zolang de mens binnen die planetaire grenzen blijft, kan de aarde de belasting zelf oplossen en is het systeem relatief stabiel. Alleen dan zal de mens wel nu maatregelen moeten nemen. En dit kan niet alleen door de overheden gedaan worden. Hier speelt ieder individu een belangrijke rol in. En begrijpen en accepteren dat het de verkeerde kant opgaat is misschien wel het allerbelangrijkste!