Mens & Natuur

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt het vak Mens & Natuur gegeven. Mens & Natuur is een zgn. leergebied dat bestaat uit verschillende vakken, namelijk techniek, verzorging, biologie en natuur- en scheikunde. Deze vakken hebben veel gemeenschappelijk en kunnen daarom samengevoegd goed als één vak op het lesrooster staan. Je kunt ook zeggen dat Mens & Natuur vakoverstijgend is. Het leergebied Mens en Natuur bevat kerndoelen waaraan deze schoolvakken moeten voldoen.

Het thema Heelal is zo’n onderwerp uit het vakgebied Mens & Natuur en op deze website staat niet alleen het lespakket maar ook veel informatie over hoe je deze lessen aan kunt pakken, extra oefenstof en veel achtergrond informatie.

Daarnaast hebben we geprobeerd om eventuele koppelingen met andere vakken ook aan te halen. Zo zijn er diverse spellen in het Engels waarmee leerlingen niet alleen het vak Mens & Natuur oefenen maar ook nog eens hun Engels kunnen verbeteren. Berekeningen zoals het natuurlijk logaritme sluit natuurlijk aan bij de Wiskunde. Vandaar dat deze vakken ook nog eens extra genoemd worden.

Mens & Natuur