Floriade 2012: een serieuze bedreiging voor de natuur of niet?

29-10-04 Onlangs besloot de laatste tegenstander van Venlo in de strijd om de Floriade het bijltje er bij neer te gooien. De Drechtsteden vinden het financiele risico namelijk te groot. Ook diverse partijen in Venlo vinden het risico groot. Het is namelijk de vraag of de regio het geld terug krijgt. Los van het financiële risico is het de vraag of de gekozen locatie wel zo duurzaam is. Op floriade.nl is een mooie plattegrond te vinden van hoe het er uit kan komen te zien. Dat is opzich niet zo beroerd, maar de initatiefnemers willen al in 2005 beginnen met bouwen. En dat is aan de rand van en in het natuurgebied st. Janssleutelbos.

“Wat is nou precies het probleem wat GEOlution maakt” vragen veel mensen zich af. Heel kort samengevat is het probleem dat de locatie midden in een toch al ernstig bedreigde schakel in de ecologische hoofdstructuur van Nederland ligt. De grootste dreiging is een gepland ‘groen’ bedrijvenpark in het bos. De gebouwen in dit park zouden een rol moeten gaan spelen in de Floriade. Maar volgens de eerste schetsen ligt 95% van de Floriade-bebouwing buiten het bestemmingsplan van het bedrijvenpark. Als er al in 2005 gebouwd word betekent dit dat er in 2012 en een bedrijvenpark ligt en een Floriade er naast. En niet een Floriade OP het bedrijvenpark. Dubbel zoveel natuurterrein dat bebouwd wordt dan dat tot nu toe door de initatiefnemers werd gemeld.

GEOlution vreest dat de komst van de Floriade aanleiding zal zjin om het niet zo nauw te nemen met de natuur in omringende gebieden. Er zal een belangrijk stuk cultuur en natuurlandschap worden opgeofferd aan bedrijvenparken en een risicovolle Floriade. De natuur zal de hoogste prijs gaan betalen want er verdwijnt een onmisbare groene schakel. En je zult zien: in 2030 heeft iedereen er spijt van maar dan is het te laat. Dus: we doen er NU wat aan. Ons standpunt blijf onveranderd: Floriade prima, maar niet op deze plek en a.u.b. op een vaste en dus niet wisselende landelijke locatie!