Hippisch centrum op Floriadeterrein?

Klavertje vier voor paarden?

26-5-06 | Onlangs kwam het nieuws de wereld in dat de golfbaan bij Venlo-Tradeport mogelijk niet door gaat. Het benodigde geld kan niet worden gevonden en er bestaat grote onduidelijkheid over wie er belang bij hebben. De golfbaan zou een harde ecologische functie moeten krijgen, als bufferzone tussen het industrieterrein tradeport en het businesspark in het st. Janssleutelbos. Door dat de komst van de golfbaan onzeker is, is het ook de vraag hoe ‘hard’ de ecologische buffer wordt.

Vandaag wordt duidelijk dat in het zelfde gebied, beter bekend als Klavertje vier, een groot internationaal hippisch centrum moet komen. De oppervlakte van een dergelijk centrum zal behoorlijk groot zijn. Vergelijkbare lokaties nemen toch al snel 30 tot 40 hectare in beslag! Is deze paardenrenbaan de redding voor de ecologische buffer? Of is dit een slinkse manier om nog meer grootschalige functies in het toch al kwetsbare natuurgebied Zaarderheiken te persen… Wij denken het laatste.

Zolang het evenementencomplex niet groter is dan 50 hectare is een Milieu effect rapportage niet nodig. Dat betekent dat er zonder moeite en zelfs zonder wijzigingen in het bestemmingsplan een extra functie in het toekomstige park gebouwd kan worden. Dit levert nog meer verkeer op en bedreigingen voor de zeldzame en beschermde planten en dieren.

Eisen stellen

Uiteraard hebben we als GEOlution een eigen visie. Uiteraard zijn we niet tegen. Een dergelijk complex is wat ons betreft van harte welkom. Daaraan stellen we echter drie voorwaarden.

  1. Omvang: groter dan 50 hectare waardoor MER studie noodzakelijk is

  2. Invulling: Net als de golfbaan ruim opgezet met veel ecologische functies en elementen.

  3. Lokatie: In het kruispunt van “groene zones” tussen Kassengebied Californie, het Businesspark en Tradeport Noord in. Zo onstaat een ecologische zone die Zaarderheiken, Kaldenbroek en Reulsberg.

Door de oppervlakte groter dan 50 hectare te maken door middel van ecologische functies is een MER verplicht. Op die manier kan de gewenste ruimtelijke kwaliteit op democratische manier worden behaald en moeten de negatieve effecten op de natuur worden onderzocht.

Hippisch mekka bij Floriade

26-5-06 | Bron: De Limburger | Bij het toekomstig Floriadeterrein in de regio Venlo moet een hippisch centrum van olympische allure verrijzen. Daarover voert het provinciebestuur op dit moment overleg met de top van de Limburgse paardensportsector en mogelijke geldschieters.
Dat bevestigen zowel gouverneur L. Frissen als gedeputeerde M. Vestjens (VVD). In dat hippisch centrum moet niet alleen de internationale top van dressuur en springruiters zich regelmatig kunnen presenteren, maar moeten wetenschappers ook de ruimte krijgen voor verder onderzoek naar nieuwe kunstmatige voortplantingstechnieken voor paarden.
Volgens Frissen wordt er in de regio al geruime tijd gepraat over de bouw van een topcentrum voor de paardensport dat ook grotere aantallen toeschouwers kan ontvangen. „Zoiets als het CHIO in Aken”, zo benadrukt Frissen.
Gedeputeerde Vestjens: „Noord-Limburg kan uitgroeien tot het mekka van de internationale paardensport. We leveren nu al wereldwijd de allerbeste paarden. Die kwaliteit moeten we veel meer gebundeld aanbieden en op de markt brengen. En dat kan met zo’n hippisch centrum.”

Volgens de gouverneur wordt het de hoogste tijd dat bedrijfsleven en regio nu doordrukken, de (financiële) krachten bundelen en daarbij ook gebruik maken van de geldpotten die er bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport zijn om voor allerlei takken van sport A-locaties in de regio te vestigen.
Frissen: ,,Dit is niet zomaar een losse flodder. De tijd is rijp voor zo’n sportcentrum. De paardenhouderij is een groeisector. Die presenteert zich al heel nadrukkelijk in de breedte in Noord Limburg en delen van Noord Brabant door de vestiging van tientallen maneges.”

„Met die paardensport als exportproduct kan Noord-Limburg zich nadrukkelijk voor de hele wereld manifesteren. Waar nu grote behoefte aan is, is een locatie waar de sector zich kan presenteren op topniveau”, aldus gouverneur L. Frissen.
Vorige week zijn de plannen voor het hippisch centrum tijdens een werkbezoek van het college van GS besproken met vertegenwoordigers van de Limburgse top van de paardenhouderij. De afgelopen dagen heeft gedeputeerde Vestjens opnieuw gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de paardensector