De gevolgen van de Floriade 2012 voor de natuur

Tientallen jaren terug vormde de beboste rivierduinen  ten westen van Venlo een ononderbroken ketting van tientallen kilometers land. Aan de ene kant van het bos trof je de meanderende Maas aan. Aan de andere kant een kleinschalig akkerlandschap. Tien kilometer verder kwam je uit bij de venen van De Peel. Het st.Janssleutelbos werd al door mensen bewoond sinds de ijzertijd. Het bos en het er aan grenzende mierbeekdal kennen dus al een duizenden jaren durende historie. Dit duurde tot de jaren 60. Dankzij de opkomst van aspergeteelt in de regio groeide de veiling van Grubbenvorst snel uit.

A73

Na 1990 gingen de veranderingen snel. De komst van de A73 zorgde er voor dat het bos werd doorsneden. De natuur heeft hiervoor zijn prijs moeten betalen. De natuurcompensatie vond pas jaren later plaats en de dassen besloten, ondanks de dassentunnels, toch definitief te vertrekken.

Tradeport

Na de start van de aanleg van Venlo Tradeport groeide het aantal bedrijven en de verkeersdrukte gestaag. De Veiling verdubbelde in omvang en slokte een groot stuk bos op ten westen van de Horster weg. Aan de randen van het st.Janssleutelbos werden honderden bomen aangeplant als compensatie voor de A73.

Floriade 2012

De aangeplante bomen zijn al weer groot en deels verdwenen. De compensatiebossen voor de A73 worden vervangen door 4500 parkeerplaatsen en paviljoens voor de Floriade. Het bos dat aanvankelijk groeide krimpt nu weer. We vragen ons dan ook af… hoort dat bij het duurzame en natuurlijke imago van de tentoonstelling?

Eerste bomen in Floriadebos

Begin juli 2007 lazen we dat de organisatie de eerste bomen ging planten in het Floriadebos. Eerste boom? Maar er staat al een heel bos. Gaan ze dat dan eerst weghalen?

In de loop der jaren zijn er op GEOlution tientallen kritische artikelen verschenen over de Floriade op deze plek. Het liefste zagen wij het evenement op een andere plek. Hat mag niet zo zijn, tot onze spijt.

Hier vind je de artikelen van afgelopen jaren.