Venlo

Milieu >  Milieu thema’s in Venlo

Welkom op onze thema-site over Venlo. Zoals je hiernaast kunt lezen hebben we de Venlo-site verhuisd naar www.natuurlijk-venlo.com. Hier op GEOlution zullen we aandacht blijven besteden aan een aantal belangrijke milieuthema’s. Dit zijn het KazernekwartierIJzeren Rijn en de Floriade 2012.

Floriade 2012

Op de foto hiernaast zie je een protestbord staan. Inmiddels staat het er niet meer, net zoals het bos dat hier stond. De kale vlakte op de foto werd tien jaar geleden als bos ingericht als compensatie voor de A73 die er vlak langs loopt.

Via de website GOlution hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk van de natuur in dit gebied te behouden. Helaas zijn we daarin niet 100% geslaagd, want in 2012 zal in het st. Janssleutelbos alsnog de Wereld tuinbouw tentoonstelling 2012 in Venlo plaatsvinden.

Een aantal bospercelen blijft behouden, maar hoe de natuur gaat reageren op miljoenen bezoekers in een paar maanden tijd? En wat de gevolgen zijn van een permanent wereld paviljoen? Alleen de toekomst kan het ons leren. Lees meer over de Floriade

IJzeren Rijn

In 2000 startte GEOlution het IJzeren Rijn Project, kortweg IRP. De start met dit project was een mijlpaal voor GEOlution. Het was het begin van de IRP-nieuwsbrief en was het startpunt voor het uitbouwen van onze website. De IJzeren Rijn was voor ons aanleiding om een dossier over Venlo aan te leggen, de inhoud over logistiek uit te breiden. Waarom? Omdat wij van mening zijn dat de IJzeren Rijn via een noordelijke omleiding bij Venlo moet rijden.

De ingreep die dit zou betekenen voor het landschap zou kunnen worden benut om ecologische verbindingen te herstellen.Hoogtepunt in het IRP project was ons inspraakrapport met ruim 100 uitgewerkte bezwaren en aanbevelingen en de studie naar de Bypass Venlo. Maar anno 2006 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat nog steeds geen formele reactie gegeven op de inspraakreacies.  Lees meer over de IJzeren Rijn

Bewaren