Site pictogram GEOlution

Herinrichting Kazernekwartier Blerick

Het Kazerneterrein in Blerick is al honderden jaren de plaats waar soldaten gelegerd waren. Sinds enkele jaren heeft defensie de Kazerne verlaten. Gemeente Venlo is nu de nieuwe eigenaar en wil het gebied opnieuw inrichten. De lokatie leent zich voor een bijzondere invulling. Gelegen aan de Maas, langs de ecologische hoofdstructuur van Nederland en tegenover het stadshart lijkt een multifunctioneel centrum de beste oplossing. Een stadion, een casino, een scholencomplex en misschien zelfs een treinstation boven de Maas. Na een reeks informele inspraak momenten koos Venlo voor twee opties, waarin een nieuw stadion zeker een plaats krijgt. Vanuit de wijk om het gebied heen is veel weerstand. Niet zozeer vanwege de hooligans, want de Venlose voetbalclub VVV staat niet bekend als een club die problemen geeft. De meeste weerstand is er vanwege de verkeersdruk die op de omliggende wijken en de hoofdverkeersader van de stad gaan ontstaan. Er is een kant aan het verhaal die afgelopen jaren volkomen buiten beeld is gebleven. Het terrein grenst aan de Maascorridor, dat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. En wij vragen ons af wat die honderdduizenden bezoekers, de geluidsoverlast, de lichtende gevels en tienduizenden auto’s voor gevolgen gaan hebben voor broed en trekvogels langs de Maas.

Gemeente Venlo werkt deze visie verder uit. Documenten hierover zijn te downloaden op onderstaande websites:

Mobiele versie afsluiten