Verkeer

Verkeersregels

Om het verkeer veilig te maken zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken of regels noemen we verkeersregels. Als iedereen zich aan die regels houdt, kunnen er geen ongelukken gebeuren. Het is dus best belangrijk dat je ze kent. Op GEOkids helpen we je hiermee op weg.

Verkeersborden

Een belangrijk onderdeel van de verkeersregels zijn verkeersborden. Deze staan langs de weg om verkeersgebruikers te wijzen op de verkeersregels, maar ook op bijzondere omstandigheden, gevaren of uitzonderingen. Al deze borden en tekens kun je verdelen in groepen.

Verdelen per betekenis

Vierhoekig en blauw

Kijk, hier is… op het bord staat aangegeven wat er op deze plek  is.

Rond met rode rand (Verbodsbord)

Je mag niet… op het bord staat wat niet mag.

 

Driehoekig, punt naar boven en rode rand (Waarschuwingsbord)

Pas op voor… in het bord staat aangegeven waar je voor moet uitkijken

Rond en blauw (Gebodsbord)

Je moet hier…in het bord is aangegeven wat je moet doen

Voorrangsborden

Deze hebben geen vaste kleur en vorm. Ze geven aan wie voorrang heeft en wie moet stoppen.

 

Verdelen per functie