Verkeersborden: Bewegwijzering

Verkeersborden K1 t/m K14

K1. Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

K2. Voorwegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
K3. Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting naar een vrzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven
K4. Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
K5. Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
K6. Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
K7. Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en fietsroutenummer (onder)
K8. wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
K9. Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autorsnelweg
K10. Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, en dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers
K11. Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
K12. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)
K13. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
K14. Route voor vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen