Verkeersborden: Geslotenverklaring

Verkeersborden C1 t/m C23

C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C3. Eenrichtingsweg

C4.Eenrichtingsweg

Wortelboer bv

C5. Inrijden toegestaan

Wortelboer bv

C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Wortelboer bv

C7. Gesloten voor vrachtauto’s

Wortelboer bv

C8. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

Wortelboer bv

C9. Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen

Wortelboer bv

C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

Wortelboer bv

C11. Gesloten voor motorfietsen

Wortelboer bv

C12. Gesloten voor alle motorvoertuigen

Wortelboer bv

C13. Gesloten voor bromfietsen en voor invalidevoertuigen met in werking zijnde motor

Wortelboer bv

C14. Gesloten voor fietsen en voor invalidenvoertuigen zonder motor

Wortelboer bv

C15. Gesloten voor fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen

Wortelboer bv

C16. Gesloten voor voetgangers

Wortelboer bv

C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

Wortelboer bv

C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven

Wortelboer bv

C19. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven

Wortelboer bv

C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

Wortelboer bv

C21. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

Wortelboer bv

C22. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen