Verkeersborden: Informatie

Verkeersborden L1 t/m L19

L1. Hoogte onderdoorgang

L2. Voetgangersoversteekplaats
L3. Bushalte/tramhalte
L4. Voorsorteren
L5. Einde rijstrook
L6. Splitsing
L7. Aantal doorgaande rijstroken
L8. Doodlopende weg
L9. Vooraanduiding doodlopende weg
L10. Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
L11. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
L12. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
Verkeersborden:  Informatie