Kyrill: Hoogwaterdraaiboek in werking (2007)

Lees het verslag op de blog: Venlo bereid zich voor op hoogwater

Persbericht Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap reageert op stijgend water: Hoogwaterdraaiboek in werking

Waterschap Peel en Maasvallei heeft op beperkte schaal voorbereidende maatregelen getroffen om eventuele overlast door Maashoogwater in Noord- en Midden-Limburg te voorkomen. De waterstand van de rivier de Maas is namelijk de afgelopen dagen licht gestegen. Voorzitter Henk van Alderwegen van het waterschap geeft aan dat zijn organisatie, zoals altijd bij deze waterstanden, de nodige voorzorgsmaatregelen treft en de ontwikkelingen volgt. Deze waterstand is echter niet alarmerend.

Het waterschap gaat uit van de gegevens van Rijkswaterstaat. Die geven aan dat naar verwachting vannacht bij Borgharen in Zuid-Limburg 1.600m3/sec Maaswater Nederland zal binnenstromen. De Maas bereikt daarbij in Borgharen een stand van 44,25 meter boven NAP. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat de waterstand daarna langzaam weer daalt. Het waterschap blijft de waterstanden de komende tijd volgen.

Voorbereidende maatregelen

De voorzorgsmaatregelen die Waterschap Peel en Maasvallei vandaag is gestart in Noord- en Midden-Limburg bestaan onder andere uit het afsluiten van beekmondingen en het opbouwen en klaarzetten van demontabele kades. Concreet hebben medewerkers van het waterschap in het gebied de volgende acties ondernomen:

* Een aantal zijbeken die op de Maas uitmonden zoals de Springbeek in Baarlo, de Thornerbeek in Heel, de Slijbeek in Panheel, de Heijense Leigraaf in Heijen en de Heukelomse Beek in Bergen worden dichtgezet. Hierdoor kan het Maaswater niet terug de beken in stromen en wordt overlast in het achterland voorkomen.
* De aluminium schotbalken voor de doorgangen in de kades (bijvoorbeeld bij wegen) worden vandaag en morgen naar de diverse locaties uitgereden en opgebouwd. Dit gebeurt onder andere in Blerick (bij het Joegoslavisch restaurant), Venlo (fietstunnel Prof. Gelissensingel), Belfeld (Maasstraat), Arcen (Alt Arce) en Well.
* Bij de Springbeek in Hout-Blerick (Venlo) en Kwistbeek in Baarlo zijn pomplocaties ingericht. Een pompwacht zorgt ervoor dat deze beken het juiste peil houden.

Alert

Waterschap Peel en Maasvallei blijft de komende dagen de waterstanden en voorspellingen van Rijkswaterstaat nauwlettend volgen, zodat het alert kan reageren op veranderende situaties. Geen van de 250 vrijwillige dijkwachten hoeven op basis van de huidige voorspellingen ingezet te worden. Afhankelijk van nieuwe prognoses van Rijkswaterstaat bekijkt het waterschap of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Veiligheid

Waterschap Peel en Maasvallei beschermt burgers en bedrijven tegen wateroverlast door beheer van de dijken langs de Maas en door hoogwater bestrijdingsorganisatie zo in te richten dat ze in staat is om op tijd, snel en adequaat te reageren op hoog water in de Maas. Ze werkt ook samen met Rijkswaterstaat aan verhoging van de dijken.

Dit voorjaar start het waterschap met de bouw van een nieuwe hoogwaterloods op Tradeport Noord in Venlo. Hier kan ze voldoende demontabele kades opslaan om de inwoners en bedrijven nog meer bescherming te bieden. Over vijf jaar biedt het waterschap in Noord- en Midden-Limburg een beschermingsniveau van 1:250 jaar. Nu is dat 1:50 jaar. Een aantal kades in Venlo, Arcen en Gennep zijn al omgebouwd om het verhoogde niveau te kunnen bieden.