Bosbrand

Weeralarm > Bosbranden

Bezoek onze nieuwe website met actuele bosbrand waarschuwingen, foto’s en instructies.

Ieder jaar zorgen bosbranden weer voor grote problemen. Niet alleen in Australie of in de verenigde Staten, maar ook in Europa. Met name in de Zuid-Europeese landen als Portugal, Spanje, Frankrijk en Italie heeft men er veel mee te maken.

Brand ontstaat als er voldoende brandstof is, het droog genoeg is en de temperatuur hoog is. En in een bos is altijd voldoende hout. Tijdens de zomer is het lang droog en warm, waardoor hout en bladeren snel vlam kunnen vatten.

Het vlam vatten kan op verschillende manieren gebeuren. Denk maar aan bliksem inslag. Maar ook mensen veroorzaken veel bosbranden. Bijvoorbeeld tijdens het picknicken of bij het weggooien van een nog smeulende sigaret.

Bosbranden kunnen klein blijven en zelfs vanzelf uitdoven. Maar bij bepaalde weersomstandigheden kan een bosbrand aardig uit de hand lopen. Harde wind kan namelijk zorgen voor een snelle verspreiding van het vuur, waardoor bestreiding van de brand haast onmogelijk is.

Bosbranden en de natuur

Niet iedere bosbrand is slecht voor de natuur. Bosbranden zijn een natuurverschijnsel die ook zonder mensen zouden plaats vinden. Bosbranden zorgen er voor dat vegetatie op die plaatsen verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt er een laag houtskool op de bodem te liggen. Hierdoor krijgen vele planten en dieren een kans die ze anders niet gekregen zouden hebben. Zo houden bosbranden de natuur in evenwicht, zorgen voor vernieuwing van de vegetatie en het vergroten van de biodiversiteit. Anders is het als bosbranden bewust worden aangestoken om er  landbouwgrond van te maken. Hierbij word de grond niet terug gegeven aan de natuur waardoor dieren die er oorspronkelijk woonden niet terug kunnen keren.

Bosbranden en mensen

Mensen houden niet van bosbranden. Zoals hierboven blijkt is een bosbrand niet per definitie slecht voor de natuur. Maar omdat natuurgebieden een beperkte omvang hebben kunnen dieren niet uitwijken en kan de natuur zich minder snel herstellen. ook verdwijnen door bosbranden mooie plekken in de natuur waar we graag wandelen of verblijven.

De grootste bedreiging van bosbranden is dat ze steden kunnen bereiken. Wegen worden ontoegankelijk, huizen vatten vlam. Ieder jaar weer komen hierdoor mensen om het leven en leggen branden hele woonwijken in de as.

Bestrijden en voorkomen

Bosbranden voorkomen is altijd beter dan ze achteraf te bestrijden. Maar dat is moeilijk. De beheerders van het bos spelen hierin een belangrijke rol. Enerzijds door met beheersmethoden rekening te houden met brand. Bijvoorbeeld door open plekken te creëren waardoor brand zich niet kan verspreiden. Een andere manier is door bepaalde percelen met loofbomen te beplanten. Deze branden minder snel dan naald bomen en zorgen er voor dat de brand afgeremd wordt.

Bosbeheerders lichten echter ook de bezoekers van het bos voor. bijvoorbeeld door posters en pamfletten bij parkeerplaatsen op te hangen. Hierop waarschuwt men dan voor de gevaren van open vuur. In veel bossen is open vuur zelfs nadrukkelijk verboden.

Zie verder op 112 natuuralarm en instructies