Hoogwateralarm! Wat moet je doen?

Waterstanden > Hoogwateralarm > Wat moet je doen met hoogwater?

Ga terug naar de natuurrampen informatiepagina’s

Wat te doen… PDF Maastricht.nl

Stroom:

 1. Overtuig u ervan of de elektrische installatie in de meterkast droog is.
 2. Schakel eventueel aanwezige aardlek- en groepenschakelaars uit
 3. Controleer de groepszekeringen. Vervang ze als ze defect zijn.
 4. Controleer of er geen delen van de installatie (b.v. stopcontacten in de kelder) onder water staan. Als dat wel het geval is mag u de betreffende groep(en) niet meer inschakelen!
 5. Trek alle stekkers van apparaten, voor zover deze door het binnengestroomde water nat zijn geworden, uit de wandcontactdozen.
 6. Schakel de aardlekschakelaar(s) in.
 7. Schakel d.m.v. een groepschakelaar één groep in en controleer b.v. via een lichtschakelaar op deze groep of spanning aanwezig is.
 8. Blijkt er geen spanning aanwezig te zijn, neem dan contact op met uw energiebedrijf op het landelijk storingsnummer telefoonnummer (0800) 9009.
 9. Blijkt wel spanning aanwezig, schakel dan achtereenvolgens alle
  groepen in, behalve die waarvan installatiedelen onder water staan(zie punt 4).
 10. Neem geen apparatuur in bedrijf die nat is of nat is geweest.

Gas:

 1. 1. Open de voordeur. Druk niet op de bel. Rook niet!
 2. Let goed op of u gas ruikt. Als u gas ruikt, ga dan direct weer naar buiten. Waarschuw, voor zover uw woning niet vrijstaand is, uw buren en neem ruim afstand (50 meter). Bel daarna direct het gratis landelijk storingsnummer: (0800) 9009.
 3. Als u geen gas ruikt, ga dan verder de woning in, maar let op dat u niets in- of uitschakelt (geen schakelaars van de elektrische installatie, zaklamp, thermostaat: niets!).
  Draai de hoofdkraan van het gas dicht, voor zover u dat bij het verlaten van de woning niet heeft gedaan.
 4. Onderzoek alle gasleidingen in uw woning op uitwendige beschadigingen, b.v. veroorzaakt door eventueel ronddrijvend meubilair. Blijf erop letten of u gas ruikt.
 5. Als u tijdens uw onderzoek alsnog gas ruikt, handel dan zoals beschreven in punt 2.
 6. Constateert u beschadigingen aan uw gasleidingen, laat dan eerst een gastechnisch installateur de noodzakelijke reparatie uitvoeren, voordat u uw gasinstallatie weer in gebruik neemt.
 7. Constateert u geen gaslucht, noch beschadigingen aan gasleidingen, dan kunt u de hoofdkraan van het gas weer open draaien. Controleer dan nogmaals of u ergens gas ruikt. Is dat niet het geval, dan kunt u uw gastoestellen weer in gebruik nemen. Lukt dat niet, b.v. door gebrek aan gasdruk, neem dan contact op met uw energiebedrijf (zie punt 2 ).
Hoogwateralarm! Wat moet je doen?