Hoogwater en bijbehorende problemen

Hoge waterstanden in de rivieren zorgen ook voor problemen met het afvoeren van water uit binnendijkse gebieden. Het schema hieronder legt dat uit: A is een normale situatie, waarbij een beek zijn water afvoert door een opening in de dijk (1). B laat een probleemloos hoogwater zien waarbij een pomp of gemaal het water over de dijk pompt (2). Het water in de rivier is hoger dan dat van de beek. en C is een weergave van problemen bij hoogwater en beken. De vele neerslag zorgt voor meer water in de beken dan dat de pomp over de dijk kan pompen. Het water dat door de dijk sijpelt (kwel) zorgt voor extra water achter de dijk. Hierdoor kan, zonder dat de rivier overstroomt toch land onderlopen.

Zie ook: RijnMaas, Noordzee, Hoogwateralarm

Wat moet je doen als er hoogwater of overstroming dreigt?

Dijkbewaking

  • Dijkbewaking fase 1 (Waarschuwingspeil)
    • NAP + 3,30 m tot NAP + 3,70 m 17
  • Dijkbewaking fase 2 (Alarmeringpeil)
    • NAP +3,70 m tot NAP + 4,10 m 23
  • Dijkbewaking fase 3 (Alarmeringpeil +)
    • NAP + 4,10 m en hoger 29

Hoogwateralarm

De Maas komt zelden zo hoog te staan dat er problemen ontstaan. De laatste jaren is er hard gewerkt aan dijk – en kadeverhogingen en het verdiepen of verbreden van de Maas. Pas als de waterstand bij Borgharen boven de 45 meter slaat Rijkswaterstaat alarm en worden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Bij een waterstand van 44,10 worden inwoners van Borgharen en Itteren gewaarschuwd omdat deze dorpen erg kwetsbaar liggen.

In het Belgische stroomgebied van de Maas worden de waterstanden ook bijgehouden. Op deze site kun je op alle meetstations klikken. Op een andere kaart en per meetstation is te zien welke alarmfase van kracht is. Hier gebruikt men de kleuren Groen voor veilig, geel voor alert zijn en rood voor alarm.

Informatie

Informatie