Het weer

Meteorologie is het wetenschappelijke woord voor het bestuderen van het weer. We noemen het ook wel weerkunde; de kennis van het weer.

Lifeblogs vervangen onze weblog, die in 2012 werd stopgezet. De lifeblogs zijn pagina’s over bepaalde thema’s die, wanneer ze actueel zijn, worden geopend en bijgewerkt. Twee weer-lifeblogs zijn Orkanen en hoogwater.

Actueel weer

Het weer houdt ons dagelijks bezig. Maar goed ook, want het weer kan ons behagen, maar ook bedreigen. In het geval van natuurrampen kan het weer zijn slechte kant laten zien. Daarom houden veel mensen het weer dagelijks in de gaten. Speciaal daarvoor vind je hier de pagina over actueel weer.

Atmosfeer

Om het weer te begrijpen moet je eerst begrijpen hoe de atmosfeer op aarde werkt. De atmosfeer is de luchtlaag die om de aarde heen zit. De atmosfeer is een dynamisch geheel van vochtige en droge lucht, hoge en lage druk en er zijn temperatuursverschillen. Hierbij speelt de zon een hele belangrijke rol, want die zorgt er voor dat onze atmosfeer overdag opwarmt en ‘s nachts afkoelt. De stand van de zon zorgt ook nog eens voor temperatuursverschillen in de vier seizoenen.

Klimaat

Het weer binnen een bepaald gebied noemen we klimaat. Dat bepaalde gebied kan de aarde zijn, maar ook een werelddeel of een land. Klimaat is niet iets dat altijd het zelfde blijft. Er zijn tal van factoren die het klimaat beïnvloeden. Een van die factoren is de mens. De uitstoot van uitlaatgassen zorgt voor het broeikaseffect. En het broeikaseffect zorgt vervolgens voor een klimaatverandering.

Het indelen van de aarde

Het weer is iets dat we kunnen meten. Denk maar aan temperatuur, windkracht en luchtvochtigheid. De gegevens die worden gemeten kunnen op een kaart worden getekend. Door bijvoorbeeld alle punten op aarde met een bepaalde temperatuur met elkaar te verbinden ontstaat een lijn. Deze lijn noemen we isotherm en geeft de grens aan tussen een warmer en een kouder gebied. Op deze kaart (klik voor een grotere versie) zie je een voorbeeld.

Je kunt ook de wereld verdelen in klimaatzones, zoals de Duitse bioloog Köppen dat deed in 1918. Het weer heeft invloed op de plantengroei. Köppen gebruikte hiervoor biogeografische gegevens. Dit zijn kaarten waarop te zien is waar bepaalde planten wel en niet groeien. Op basis hiervan stelde Köppen klimaatzones vast. Hij noemde ze A tot en met E, elke zone onderverdeeld in subzones.