Site pictogram GEOlution

Katrina: dag 4

Orkaan > Archief > 2005 > Katrina > Dag 4

Het leger geeft in een interview meer informatie over hoelang het duurt voordat New Orleans weer toegankelijk is.

Ramp met het uur groter

Twee dagen na dat het oog van de orkaan langs New Orleans trok lijkt de ellende alleen maar groter en groter te worden. Diverse dijken dijn doorgebroken en het water in de stad blijft hierdoor stijgen. Zelfs als het waterpeil van de Mississpi daalt zal een groot deel van New Orleans onder water blijven staan. Het licht namelijk een paar meter onder zeeniveau.

Voor de storm werden de inwoners van de regio gewaarschuwd. Er werd een evacuatieplicht ingesteld nadat meteorologen zeiden dat Katrina recht op deze dichtbevolkte regio afstevende. Honderdduizenden inwonders ontvluchtten de stad, maar een kleine 15.000 mensen konden geen kant op. Hier onder veel daklozen en mensen zonden vervoer. Zij konden terecht in het stadion Superdome, dat hurricane bestendig is. Maar door het stijgende water zijn de mensen hierbinnen niet meer veilig. In het stadion staat inmiddels water en het is door dat New Orleans is onder gelopen van de buitenwereld afgesloten. Het leger bereid een grootscheepse evacuatie voor van ongeveer 20.000 mensen die in de stad in opvangcentra zijn ondergebracht.


In het stadion lijkt zich momenteel een grotere ramp te voltrekken dan daar buiten. De temperatuur in het stadion loopt op, met name in de hoger gelegen tribunes. Daardoor verdringen mensen zich naar lagere niveaus. Hierbij lopen de spanningen op. Er zijn zelfs mensen die in hun nood naar lagere niveaus springen. Hierbij is inmiddels een persoon om het leven gekomen. Het gebouw is ruim 80 meter hoog. De prioriteit van de hulpverlenuing is om voldoende eten en dringken in het stadion te krijgen. Daarna zal er geevacueerd moeten worden. Door het gebrek aan water en sanitair word de kans op uitbraken van ziektes steeds groter. De mensen zitten hier inmiddels ruin 48 uur opgesloten.

Ook elders in de stad ontstaan problemen. Er zijn meldingen van plunderingen en brandstichting. Doordat de infrastructuur vrijwel volledig is vernield kunnen politie en nooddiensten niet ingrijpen.

Gevolgen voor de oliemarkt

Zoals verwacht stijgt de olieprijs wereldwijd. Een groot deel van de Amerikaanse olieproductie ligt stil. Zelfs als de productie weer op gang komt zal het moeilijk worden deze te verwerken. Veel olieverwerkende industrie aan de Golfkust is zelf zwaar getroffen. Het zal weken duren voordat deze weer operationeel is.

De adviesprijzen voor benzine zijn vandaag gestegen als gevolg van de hoge olieprijs.

Mobiele versie afsluiten