Lifeblog hoogwater

Actuele informatie over hoogwater

2 juni 2016

Onze website is afgelopen jaren flink veranderd. De waterstanden zijn echter onverminderd uitgebreid. Omdat het zo hard regent, hebben we er weer een kleine blog over gemaakt.

9 november 2013

De belangstelling voor het onderdeel hoogwater op onze website neemt ieder jaar toe. Omdat dit vooral een informatieve site is en geen nieuws en actualiteiten site hebben we besloten een aparte website te openen. Op de nieuwe website GEOmeteo houden we voortaan de lifeblog hoogwater bij. Daarnaast vind je hier verwijzingen naar waterstanden in Europa en andere delen van de wereld.  Volg GEOmeteo op Twitter.

8 november 2013

Door langdurige en hevige regenval in de Benelux stijgt het water in de rivieren. In België is een waarschuwing afgegeven voor o.a. delen van het stroomgebied van de Maas. Van hoogwater is geen sprake, wel van wateroverlast.

11 juni 2013

Boedapest kan nog niet opgelucht ademhalen, al is het water nu wel iets aan het zakken. Dijken hebben het water tot nu toe tegen kunnen houden maar nu dreigen gebieden stroomafwaarts onder te lopen. De overstromingen elders toch hun tol. In Duitsland is een dijk doorgebroken waardoor voor onbepaalde tijd geen hogesnelheidstreinen naar Berlijn kunnen. Door de hevige regenval in Polen zijn nu ook daar problemen met het water, toen delen van Warschau onderliepen. Ook in andere delen van het land geldt een hoogwaterwaarschuwing. 21 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen.

10 juni 2013

Dit weekeinde is er opnieuw veel regen gevallen in het stroomgebied van de Donau. Bij Boedapest stijgt het water vanmorgen nog steeds en bereikt een peil dat hoger ligt dan bij de overstromingen in 2002. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook elders in het stroomgebied van de rivier zijn grote problemen en op enkele plekken is de situatie kritiek. Hier moesten dijken worden versterkt. Komende dagen blijkt of de maatregelen voldoende waren. In het stroomgebied van de Elbe maakt men zich ook op voor het stijgende water. In Maagdenburg brak een dijk waar 23.000 mensen hun huis moesten verlaten.Er wordt zelfs overwogen om dijken van de rivier op te blazen om het water ruimte te geven. Vanuit heel Duitsland is hulp onderweg om te ondersteunen met zandzakken en pompen. Er wordt gesproken over miljarden Euro’s schade en de getroffen gebieden vragen Europese noodhulp. Tot nu toe vielen zeker 21 doden.

7 juni 2013

Afgelopen nacht bereikte het water van de Elbe in Dresden het hoogste peil en is inmiddels weer aan het zakken. Komende dagen zal er weer gaan regenen, dus is het de vaag of het water snel zal zakken. Door langdurig hoogwater kunnen dijken zwakker worden en uiteindelijk bezwijken. De Rijn heeft bij Lobith vanmorgen het hoogste punt van 13.61 +NAP bereikt.

Komende dagen worden de hoogste waterstanden ooit in de Elbe en Donau verwacht, terwijl er nieuwe regen op komst is. De watersnood kostte tot nu toe zeker 20 mensen het leven en vijf mensen worden nog vermist.

6 juni 2013

De Rijn bij Lobith bereikte vanmiddag een peil van NAP +13,59 en zal naar verwachting nog wat stijgen. Morgen in de loop van de dag gaat het water weer zakken. Op verschillende plaatsen zorgen de hoge waterstanden voor stremmingen van het scheepvaart. In de Elbe bij Dresden (X) komt het water vanmiddag boven de 8.74+NAP uit, iets hoger dan in eerste instantie werd verwacht. Men vreest dat de dijken hier niet tegen het water bestand zijn.  In het Tsjechische Ústí nad Labem zal het peil vandaag weer iets gaan zakken. De Weser staat wel hoger dan normaal en daar zijn nauwelijks problemen. De Donau bereikte eerder deze week een recordniveau en daalde daarna snel. Na die daling stijgende het water weer en staat bij Hofkirchen weer bijna net zo hoog. Op verschillende plaatsen is het grondwater binnendijks zo ver gestegen dat deze gebieden spontaan onderlopen.

Zeker 45.000 mensen in Duitsland en Tsjechie zijn geëvacueerd en het ergste lijkt nog niet voorbij omdat komende dagen opnieuw veel regen wordt verwacht. Er zijn zeker 15 doden gevallen en er worden zeker drie mensen vermist. In Duitsland wordt het water bestreden door ruim 100.000 mensen, waaronder 16.000 militairen.

 

5 juni 2013

Op veel plaatsen langs de Donau stijgt het water nog steeds. Ook in Passau, waar drie rivieren samenkomen, zal het water weer iets gaan stijgen. Zo hoog als twee dagen geleden zal het net meer worden. De meeste zorgen zijn nu voor het stroomgebied van de Elbe. In Dresden worden vandaag honderden mensen geëvacueerd. Bekijk hier enkele foto’s en overzichtskaart.

De overstromingen kostten tot nu toe 12 mensen het leven. De Rijn bij Lobith bereikte vanmorgen een peil van NAP +13,22, Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat het nog een halve meter stijgt komende dagen. De Maas zakt juist, nadat het water weken lang vrij hoog gestaan heeft.

4 juni 2013

De waterstand in Passau is over het hoogste punt heen, maar het wassende water bedreigt nog steeds delen van de stad. Het is ook nog niet zeker of het water nu verder daalt of weer gaat stijgen. Komende dagen blijft de kans op regen groot en in de grafiek is de onzekerheid met geel aangegeven. Momenteel gelden er hoogwater waarschuwingen voor Duitsland, Italië, Tsjechië,  Oostenrijk, Slovenië, Hongarije en Italië. De watersnood heeft inmiddels aan zeker tien mensen het leven gekost en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.

In ons land zijn ook hoge waterstanden te verwachten, maar veel problemen zal dat niet op gaan leveren. Enkele campings zijn ontruimd en vee is in veiligheid gebracht. Bij Lobith wordt een peil van NAP +13,75 verwacht.

3 juni 2013

Door langdurige hevige regenval in het midden van Europa is de waterstand in onder andere de Rijn en Donau tot extreme hoogte gestegen. In delen van Tsjechië is de noodtoestand uitgeroepen. Ook in Oostenrijk en Duitsland worden problemen verwacht. De Rijn bij Lobith heeft vandaag 12 meter boven NAP bereikt en zwelt waarschijnlijk aan tot 13,5 meter boven NAP.

Lifeblog archief

  • Archief met berichten, links en foto’s van het hoge water van 23 december 2012 tot en met 31 januari 2013.

2 reacties

Laat een bericht achter Reactie annuleren