Dampdruk en hectopascal

Het weer meten > Hectopascal

Dampdruk

Dampdruk wordt door waterdampmoleculen uitgeoefend op de omliggende lucht. We drukken die kracht uit in Pascal (Pa).

Over het algemeen is de druk van de lucht (atmosfeer) hoger dan de druk die het watermolecuul uitoefent. De lucht kan dus veel vocht bevatten, totdat de luchtdruk en dampruk het zelfde zijn (verzadigingsdampspanning). Als de dampdruk groter wordt zie je dit als druppeltjes.

Bij warmere lucht is de verzadigingsdampspanning hoger. Daarom zie je na een periode van heel warm weer zeer zware regenval, die je in de winter bij koude lucht niet zult zien. Het is echter relatief. Dus bij relatief warmere lucht in de winter kunnen sneeuwbuien ontstaan.

De verhouding tussen waterdampspanningen en verzadigingsdampspanning  kunnen we uitrukken in procenten: de relatieve luchtvochtigheid.