De relatieve luchtvochtigheid

Het weer meten > Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid drukken we uit in procenten. De lucht op aarde bestaat gemiddeld ongeveer uit 0.25% water. Deze is echter verdeeld over gebieden met een hogere luchtvochtigheid en gebieden met lagere luchtvochtigheid.

Zie ook dampdruk

De verhouding tussen waterdampspanningen en verzadigingsdampspanning  kunnen we uitrukken in procenten: de relatieve luchtvochtigheid.

De relatieve luchtvochtigheid