Orkanen in Europa

Terug naar orkanen

  1. Rijn
  2. Maas
  3. Noordzee

In ons deel van de wereld komen geen tropische orkanen voor.  Toch kunnen stormen bij ons orkaankracht bereiken. Vroeger kregen deze zware stormen in ons land ook namen. Tegenwoordig gebeurt dit in het algemeen niet meer. Toch krijgen alle hoge en lagedrukgebieden in Europa nog steeds namen. Een bekend voorbeeld is de storm Kyrill in 2007. De namen vind je op deze website.

Links

  • Actuele satelietbeelden
  • Voorspelde pad dat de storm af legt

  • Orkanen in Europa