Waterstanden in Europa

Europa > Waterstanden in Europa

In elk land is informatie te vinden over de waterstanden aan de kust en in de meren en rivieren. Vaak houdt dit op bij de grens van het land. Wie waterstand informatie zoekt mist hierdoor belangrijke informatie. Daarom proberen we op GEOmeteo per stroomgebied van belangrijke rivieren alle informatie te bundelen. Actuele waterberichten op onze lifeblog hoogwater.

Meet-zones

Waterstanden in Europa