waterstanden Voor de Nederlandse rivieren en kust

Terug naar actueel weer

Op deze pagina vind je een overzicht van stroomgebieden van rivieren en de Noordzee. Bij de Maas, de Rijn en de Noordzee vind je een kaart waarom een aantal meetpunten zijn aangegeven. Voor elk punt kunnen de waterstanden worden bekeken. De pagina’s beperken zich niet tot de waterstanden in ons land. Omdat de Maas en de Rijn nou eenmaal ook in andere landen stromen zijn ook de gegevens uit die landen op deze site genoemd. 
Nieuw is de special over waterstanden bij de stad New Orleans
.

Hoogwater pagina

Informatie

Links

Dijkbewaking

  • Dijkbewaking fase 1 (Waarschuwingspeil)
    • NAP + 3,30 m tot NAP + 3,70 m 17
  • Dijkbewaking fase 2 (Alarmeringpeil)
    • NAP +3,70 m tot NAP + 4,10 m 23
  • Dijkbewaking fase 3 (Alarmeringpeil +)
    • NAP + 4,10 m en hoger 29

Specials: [New Orleans]  [Florida] [ Rijn] [ Maas] [Noordzee]  [Hoogwateralarm] [Hoogwaterberichten]