Informatie over hoogwater en overstroming

Bekijk actuele waterstanden verschillende rivieren in Europa en het Hoogwaterdraaiboek

[Overstromingen] [Hoogwaterberichten]

Stuwen

De Stuwen in de Maas kunnen worden geopend en worden gesloten. Bij hogere waterstanden worden de stuwen in de Maas geopend om het water sneller af te voeren. Dit wordt bepaald aan de hand van de waterstand in Borgharen. Per stuw verschilt dit.

Bron: waternormalen